Sản phẩm

Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Túi 100g

Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Túi 100g

120.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Nấm linh chi đỏ nguyên tai - Túi 100g Giá bán toàn quốc: 120,000 VNĐ/ Túi Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát ( Nấm linh chi đỏ nguyên tai - Túi 100g ) ( Nấm linh chi đỏ nguyên tai - Túi...

Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát - Túi 100g

Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát - Túi 100g

120.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Nấm linh chi đỏ thái lát - Túi 100g Giá bán toàn quốc: 120,000 VNĐ/ Túi Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát ( Nấm linh chi đỏ thái lát - Túi 100g ) ( Nấm linh chi đỏ thái lát...

Trà Nấm Linh Chi Đỏ - Túi 12 gói 12g

Trà Nấm Linh Chi Đỏ - Túi 12 gói 12g

150.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Trà nấm linh chi đỏ túi lọc - Túi chứa 12 gói 12g Giá bán toàn quốc: 150,000 VNĐ/ Túi chứa 12 gói 12g Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì nên sử dụng trong vòng 01 tháng Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng...

Trà Đông Trùng Hạ Thảo Túi Lọc - 12g

Trà Đông Trùng Hạ Thảo Túi Lọc - 12g

160.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Trà đông trùng hạ thảo túi lọc - Túi chứa 12 gói 12g Giá bán toàn quốc: 160,000 VNĐ/ Túi chứa 12 gói 12g Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì nên sử dụng trong vòng 01 tháng Bảo...

Combo 3 Gói Trà Nấm Linh Chi Đỏ Túi Lọc

Combo 3 Gói Trà Nấm Linh Chi Đỏ Túi Lọc

420.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Combo 3 gói trà nấm linh chi đỏ túi lọc Giá bán toàn quốc: 420,000 VNĐ/ Combo 3 gói trà nấm linh chi đỏ túi lọc (Túi chứa 12 gói 12g) Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì nên sử dụng trong vòng 01...

Combo 3 Túi Trà Đông Trùng Hạ Thảo

Combo 3 Túi Trà Đông Trùng Hạ Thảo

450.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Combo 3 túi trà Đông trùng hạ thảo túi lọc Giá bán toàn quốc: 450,000 VNĐ/ Combo 3 túi trà Đông trùng hạ thảo túi lọc (Túi chứa 12 gói 12g) Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì...

Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Hộp 500g

Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Hộp 500g

500.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Nấm linh chi đỏ nguyên tai - Hộp 500g Giá bán toàn quốc: 500,000 VNĐ/ Hộp Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát ( Hộp nấm linh chi đỏ nguyên tai 500g ) II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT: - Nấm Linh...

Combo 5 Gói Trà Nấm Linh Chi Đỏ Túi Lọc

Combo 5 Gói Trà Nấm Linh Chi Đỏ Túi Lọc

650.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Combo 5 gói trà nấm linh chi đỏ túi lọc Giá bán toàn quốc: 650000 VNĐ/ Combo 5 gói trà nấm linh chi đỏ túi lọc (Túi chứa 12 gói 12g) Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì nên sử dụng trong vòng 01...

Combo 5 Túi Trà Đông Trùng Hạ Thảo

Combo 5 Túi Trà Đông Trùng Hạ Thảo

700.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Combo 5 túi trà Đông trùng hạ thảo túi lọc Giá bán toàn quốc: 700,000 VNĐ/Combo 5 túi trà Đông trùng hạ thảo túi lọc (Túi chứa 12 gói 12g) Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì...

Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Hộp 1kg

Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Hộp 1kg

850.000đ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm:Nấm linh chi đỏ - Hộp 1kg Giá bán toàn quốc: 850,000 VNĐ/ Hộp Giao hàng:Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất Bảo quản: Nơi khô ráo và thoáng mát ( Hộp nấm linh chi đỏ nguyên tai 1kg ) II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT: - Nấm Linh chi “Thạc sĩ Lưu Gia”...

Khi Cần Mua Số Lượng Lớn => Gọi Ngay Hotline: 0986.548.321

Khi Cần Mua Số Lượng Lớn => Gọi Ngay Hotline: 0986.548.321

Liên hệ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Trà nấm linh chi đỏ túi lọc Giá bán toàn quốc: Khi bạn cần mua số lượng lớn => liên hệ ngay 0986.548.321 Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì nên sử dụng trong vòng 01 tháng Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng...

Khi Cần Mua Số Lượng Lớn => Gọi Ngay Hotline: 0986.548.321

Khi Cần Mua Số Lượng Lớn => Gọi Ngay Hotline: 0986.548.321

Liên hệ

I.THÔNG TIN SẢN PHẨM: Tên sản phẩm: Trà Đông trùng hạ thảo túi lọc Giá bán toàn quốc: Khi bạn cần mua số lượng lớn => liên hệ ngay 0986.548.321 Giao hàng: Giao hàng miễn phí trên toàn quốc Xuất xứ: Việt Nam - Thương hiệu "Thạc Sĩ Lưu Gia" Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất, khi khui bao bì nên sử dụng trong vòng 01 tháng Bảo quản: Nơi...